Khuôn đúc

Cơ sở

4 máy đúc nguội

2 máy đúc nóng

2 dây chuyền lắp ráp dài 15 mét

1 dây chuyền đóng gói & QC 8 mét

Sản lượng hàng năm

2 triệu đôi đế