Bản in thăng hoa trong nhà

Cơ sở

2 máy in

1 máy in thăng hoa

1 máy bế 3D

Sản lượng hàng năm

1-2 triệu đôi đế

Laser-cutting
Print
Print-in-roll