Bọt

Bọt : ở dạng tấm hoặc dạng cuộn

Tài nguyên trên tất cả các loại bọt, bao gồm cả bọt EVA , Ortholite, hi-poly. Theo thiết kế của khách hàng, tất cả các yếu tố dưới đây được tùy chỉnh:

Màu sắc

Cân nặng

Độ cứng

Hình dạng

Tỉ trọng

Thủng

foam